Monthly Archives: januari 2019

Tijdens de jaarvergadering van 14 december 2018 zijn vier bestuursleden afgetreden, omdat zij twee termijnen van vier jaar in het bestuur hebben gezeten (wat het maximaal aantal termijnen is). De afgetreden bestuursleden zijn: Gerard van Tilborg, Bert Duister, Wim Bok en Jessica Timmermans. Wij willen hun hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot de dorpsraad, te weten Mark Duijster en Tom Mertens. Wij verwelkomen hun bij het bestuur van de dorpsraad en wensen hun veel succes.