Vergadering

Aanstaande donderdag 19 november 2015 wordt de ledenvergadering gehouden. Vanaf 19.30 uur in het dorpshuis te Veen. Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd.

De notulen van de ledenvergadering 2014 zijn hier te vinden.

Agenda:

  1. Opening door de vicevoorzitter.
  2. Notulen ledenvergadering van 20 november 2014.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Mededelingen bestuur en informatie van de gemeente.
  5. Financieel verslag.
  6. Bestuursverkiezingen, er zijn 2 vacatures, de vacature voorzitter ten gevolge van het overlijden van de heer Peter van Helden en de vacature die ontstaat omdat de heer Ruud Braams na deze vergadering zal aftreden. Wij verzoeken aan de kandidaten zich schriftelijk aan te melden bij onze secretaris de heer G. van Tilborg, Maasdijk 369a Veen.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Is uw huis wel voldoende beveiligd tegen inbraak? Welke maatregelen kan ik treffen om dieven buiten te houden Moet ik altijd 112 bellen als ik ontdek dat er is ingebroken?

Deze vragen staan dit najaar centraal tijdens de door de gemeente Aalburg te organiseren informatieavonden inwoners tegen woninginbraak. De van radio en tv bekende ex-inbreker Evert Jansen is uitgenodigd om u van de nodige tips ter voorkoming van inbraak te voorzien. Hij zal op 21 september en 12 november overdag in onze gemeente een rondgang maken om inbraakgevoelige punten rondom woonhuizen vast te leggen. Deze rondgang vormt diezelfde avond de inhoud voor zijn presentatie, wellicht is dit dus ook herkenbaar voor u!

 

De informatieavonden zullen plaatsvinden op:

Datum: 21 september 2015, Locatie: ‘t Dorpshuis Veen, Adres: Groeneweg 2, Veen

Datum: 12 november 2015, Locatie: Dorpshuis Teratina, Adres: De Korten Bruggert 7, Eethen

 

Tijdens beide avonden is de inloop vanaf 19.00 uur, en de daadwerkelijke start van de avond 19.30 uur.

Naast Evert Jansen zijn ook de wijkagenten en een aantal gecertificeerde ondernemers aanwezig die u van alles kunnen vertellen over het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Kortom, de moeite waard om deze avond bij te wonen!