De bestuursleden van Dorpsraad Veen
Vacant (Voorzitter)    
Maarten Honcoop (Penningmeester)
Gerard van Tilborg (Secretaris)
Wim Bok    
Ruud Braams
Bert Duister  
Jessica Timmermans