ACTUEEL

Op deze pagina zullen alle zaken besproken worden die lopende zijn. Hierbij valt te denken aan een nieuwbouw die plaats vindt maar ook de vergaderingen van het bestuur en waar deze plaats vinden.