Het doel van de vereniging is de behartiging van het algemeen belang van het dorp Veen en haar bewoners. Het betrekken van burgers bij hun leefomgeving en het vormen van een klankbord voor de gemeente inzake beleidsvorming over onderwerpen die direct of indirect de woonomgeving betreffen.

Minstens een keer per jaar komen de leden bij elkaar om de zaken na te lopen en om mensen te kiezen die volgens de leden nog beter in staat zijn om voor de dorpsbelangen op te komen.

 

Waar zal de dorpsraad zoal op letten:

 

bullet

Veiligheid op en om de straten door goede wegen, verlichting verkeersregels etc.

 

 

 

bullet

Gezonde recreatie zoals een wandelpad in de vrije natuur,een mooie zwemplaats aan de rivier, meer speelruimte voor onze kinderen.

 

 

 

bullet

Betaalbare woningen zodat jonge mensen die dat willen in ons dorp kunnen blijven wonen.

 

 

 

bullet

Al het mogelijke doen om onze ouderen zelfstandig te laten wonen zo lang ze dat willen.

 

 

 

bullet

Een goed gemeenschapshuis waar mensen in het eigen dorp bij elkaar kunnen komen.